Gemaakt in Nederland | 100% Zonne energie | Gratis NL verzending

Disclaimer

Disclaimer voor Umake.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.umake.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Umake. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Umake is het niet toegestaan tekst, beeldmateriaal of andere content dat op deze website beschikbaar is, her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Umake.